کارگاه‌های مادر و کودک

کارگاههای مادر و کودک


کارگاههای مادر و کودک ویژه کودکان ۲ تا ۳ سال می باشد. این کارگاه‌ها با اهداف زیر برگزار می‌شود و از آنجایی که حضور کودک، مادر و مربی در کنار یکدیگر است برای کودکان بسیار خوشایند و لذت بخش است .

اهداف کارگاه
1-افزایش توجه و تمرکز در کودکان.
2- افزایش هوش تجسمی و فضایی در کودکان.
3-ایجاد و افزایش تجربه های حسی فراوان با مواد طبیعی به منظور بسترسازی برای اکتشاف و جستجوگری کودکان.
4- آشنایی با رنگ ها.
5-افزایش روحیه تعامل و همکاری با مادر و مربی با تولید بازی های حرکتی.
6- آماده سازی کودک برای شروع و تعامل‌های اجتماعی.
 در این کارگاه‌ها مادر و کودک با تغذیه سالم پذیرایی می گردند. این کارگاه‌ها در چهار ترم متوالی به صورت هفته ای یک جلسه و به مدت زمان  یک ساعت برگزار می‌گردد.

جملات فرهنگی - تربیتی
- استعداد چیزی است كه در جوانی پیدا می شود، اگر آن را تربیت كردید و درصدد تقویت آن بر آمدید مانند بذری كه در مزرعه خوب كاشته شده باشد، محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتید و آن را تربیت نكردید مانند تخمی كه در زمین شوره زار افتاده باشد ، از بین می رود و محصول نمی دهد.
عضویت / ورود به سایت