مربیان

به نام خدا

 

۱- برگزاری کلاس‌های انتقال‌ مفاهیم به کودکان

 

۲-کلاس فنون تعامل با کودکان

 

۳- کلاس شناخت‌ آسیب‌های کودکان

 

۴- کلاس‌های رشد عمومی

جملات فرهنگی - تربیتی
- استعداد چیزی است كه در جوانی پیدا می شود، اگر آن را تربیت كردید و درصدد تقویت آن بر آمدید مانند بذری كه در مزرعه خوب كاشته شده باشد، محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتید و آن را تربیت نكردید مانند تخمی كه در زمین شوره زار افتاده باشد ، از بین می رود و محصول نمی دهد.
عضویت / ورود به سایت