بستر‌سازی برای تفکر کودک

مهارت های تفکر


 یکی از اهداف مهد رضوان، پرورش بعد تفکر در کودکان است ، تا کودک ما در آینده بتوانند با استفاده از تحلیل و تفکر به خود مدیریتی رسیده و بتواند ذهنی فعال و پویا داشته باشد .که قطعاً ذهن متفکر، خلاق و پویا نیز هست و شخص تحلیل‌گر به خواندن کتاب علاقه پیدا کرده و دائما سیر مطالعاتی دارد و این خود باعث رشد و تعالی خواهد شد .
برای رسیدن به تفکر باید از پرسشگری شروع کرد. کودک پرسشگر امروز جوان متفکر و تحلیلگر آینده خواهد شد .مهد رضوان و مربیان با استفاده از برنامه هایی که از قبل طراحی و آماده شده است بستر پرسشگری را برای کودکان فراهم می کند و در این راستا کودکانی که در کلاس پرسش بیشتری از مربی داشته باشند تشویق می‌شوند . در کلاس های مادران پیرامون تفکر و پرسشگری کودکان، مفصل توضیحات داده می شود و به مادران نیز در این راستا راهکارهای لازم داده می‌شود تا مادر و مربی بتوانند در یک مسیر قدم برداشته و این مهم را در کودکان نهادینه سازند.

جملات فرهنگی - تربیتی
- استعداد چیزی است كه در جوانی پیدا می شود، اگر آن را تربیت كردید و درصدد تقویت آن بر آمدید مانند بذری كه در مزرعه خوب كاشته شده باشد، محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتید و آن را تربیت نكردید مانند تخمی كه در زمین شوره زار افتاده باشد ، از بین می رود و محصول نمی دهد.
عضویت / ورود به سایت