مهارت‌های زندگی

مهارت های زندگی


 آنچه که ما سعی بر یادگیری آن در کودکان داریم بالابردن خود ارزشمندی در کودکان و بالا بردن اعتماد به نفس آنها در روند انجام فعالیت های روزمره می باشد و این توانمندی در راستای کسب مهارت ها بسیار لازم و ضروری است زیرا در صورتی که خود ارزشمندی و اعتماد به نفس در کودک پایین باشد مهارت‌آموزی کاری عبث و بیهوده می شود .
 از جمله مهارت هایی که به کودکان در مهد رضوان آموزش داده می‌شود:
1- مهارت های ارتباطی با کودکان ، مربیان و کادر مهد ...
2- مهارت های کنترلی مانند کنترل خشم ، خویشتنداری و...
3-مهارت حل مسئله ، مانند گفتگو کردن به هنگام مشکل ، مشاوره گرفتن...
4- مهارت نه گفتن در موارد خاص.
5-تربیت جنسی که هم به صورت کارگاه برای مادران اجرا می‌شود و هم مربیان با کودکان صحبت می‌کنند .
6-آموزش مجموعه آداب ، مانند آداب گفتگو و ارتباط ( سلام کردن و ...) آداب غذا خوردن (30 مورد) که هر روز در کلاس کار می شود.

جملات فرهنگی - تربیتی
- استعداد چیزی است كه در جوانی پیدا می شود، اگر آن را تربیت كردید و درصدد تقویت آن بر آمدید مانند بذری كه در مزرعه خوب كاشته شده باشد، محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتید و آن را تربیت نكردید مانند تخمی كه در زمین شوره زار افتاده باشد ، از بین می رود و محصول نمی دهد.
عضویت / ورود به سایت