آموزش مفاهیم قرآنی و اجتماعی

به نام خدا

 

آموزش مفاهیم قرآنی و اجتماعی

 

مهد رضوان این افتخار را دارد که مفاهیم اجتماعی را که ضروری است کودک زیر ۷ سال بیاموزد با اقتباس و الگو گرفتن از سیره پیامبر(ص) در قالب داستان و نمایش ارائه دهد . این داستان‌ها مشتمل بر موضوعات عادی در روند زندگی است برای مثال در پویش بهداشت فردی از شخص پیامبر(ص) به عنوان کسی که همیشه مسواک را همراه داشته و لباس‌های مرتب و تمیز می پوشیده و همیشه خوشبو معطر می‌باشد یاد می‌شود و این موضوع به صورت قصه ای طراحی شده و برای کودکان توسط مربی و کمک مربی بیان می شود.در ضمن تمامی پویش ها مزین به شعارهای قرآنی می باشند که کودک ما بتواند بین دستورات الهی و سیره پیامبر(ص) و زندگی امروزی تلفیقی مناسب را در ذهن کودک ایجاد نمایند انشاءالله.

 

جملات فرهنگی - تربیتی
- استعداد چیزی است كه در جوانی پیدا می شود، اگر آن را تربیت كردید و درصدد تقویت آن بر آمدید مانند بذری كه در مزرعه خوب كاشته شده باشد، محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتید و آن را تربیت نكردید مانند تخمی كه در زمین شوره زار افتاده باشد ، از بین می رود و محصول نمی دهد.
عضویت / ورود به سایت